Hjem


Velkommen til

Kennel Caspario

Lite oppdrett av Berner Sennenhund

Caspario`s Enya


Heidi E. Ulstad & Arnstein Rotmo

Torvgata 22

7332 Løkken Verk

E-post: caspario@outlook.co

10.01.2019: Nytt bilde på hovedsiden

Runezzaz Cizzi-Norwegian
Caspario`s Enya
Caspario`s Emilio
Caspario`s Hirka